عملیات و بکارگیری و فاوا

مقالات معاونت فاوا

  
امنیت و دفاع سایبریچکیده

       در دنیای امروز که ارتباطات جزء لاینفک زندگی بشری شده است،وفضای مجازی فاصله های میلیون کیلومتری بین افراد را از میان برداشته است،برخی مشکلات مثل اختلالات ارتباطی وویروسهای اینترنتی  اختلالاتی را در این فضا ایجاد نموده ومانع از جابجایی بهینه ی  اطلاعات گشته اند .برهمین اساس افراد بسیاری به طور شخصی یا در غالب امنیتی سعی در حل این مشکل نموده اند.امروزه حتی دول مختلف برای پیشگیری یا خنثی کردن اینگونه حملات نسبت به کشف وخنثی سازی  چنین عواملی قدم برداشته اند ودر این خصوص جرایم گوناگونی شناسایی شده وبرای آنها راهکارها یی اندیشیده شده است از انجا که کشور ایران از دیر باز در منطقه و جهان از موقعیت استراتزیکی برخوردار است، همیشه مورد تهاجم دول گوناگونی قرار داشته است.با تغییر رویکردهای بشر به سمت فناوری اطلاعات و سمت و سوی حرکت انسان به سوی فناوری نوین در فضای مجازی تغیر مسیر یافته است،در ماهیت تهاجمات نیز تغیراتی پارادیمی رخ نموده است،به اعتقاد بسیاری از متخصصین امروزه جنگ سایبری از مهمترین انواع تهدیدات بشمار می رود. جنگی که پیروزی در آن جز با دفاع هوشیاری و یاری آحاد ملت و متخصصین میسر نخواهد شد.لذا این مقاله بر آنست در مقدمات به معرفی و شناسایی انواع بدافزارها و حملات سایبری پرداخته و سپس به شیوع ها و روشهای مقابله با آنها و ارگانهای مربوط که در این دفاع نقش کلیدی دارند بپردازد.

واژگان کلیدی

ویروس.پلیس سایبری.جنگ سایبری.دفاع سایبری وسیاست های امنیتی