ارتباط با بسیج

شماره تماس: 02181606919
شماره نمابر: 02181606921

آدرس: تهران، خيابان ولي‌عصر، ابتداي بزرگراه آیت ا...هاشمی رفسنجانی(نیایش)،  روبروي درب جنوبي پارك ملت، ساختمان وزارت نيرو، كدپستي:1996833913